• Inloggen
  • Onderzoek
  • Winkelmand
  • Onderzoek
  • Winkelmand
Alleen produkten opzoeken

Wetenschappelijke Analyses

  • Home
  • Wetenschappelijke Analyses

Wetenschappelijke Analyses


DE RESULTATEN VAN 10 JAREN ONDERZOEKEN, WETENSCHAPPELIJK IN LABORATORIUM BEVESTIGDEN.

De technologie LIFE MAXX, Multi fasering genoemd in de fysieke, wordt ten uitvoer gebracht door middel van een reeks aangesloten micro-antennes en geschikt om deze op alle pollueren de golven frequenties te vatten. Gebruik makende van het fysisch principe van de Multi fasering en dankzij de heel dunne antennes die zich onder elkaar faseren, de LIFE MAXX technologie brengt permanent de identieke golven in conflict aan de golven van de vervuilende apparaten.

Deze technologie is een compensator van elektromagnetische golven die tot gevolg heeft date de compensatie voor een golf door het creëren van een tegen-golf, tegenovergesteld en die het mogelijk maakt de ongewenste effecten te beperken op de biologische en de thermische, althans zonder de kwaliteit emissie/receptie van de bron te veranderen. De overlapping van antenne paren laat zonder limiet het aantal antennes per module van fase verschuiving toe, wat in aanzienlijke mate de bescherming toelaat van de mensen tegenover de elektromagnetische golven.

Wetenschappelijk getest, door de maatregelingen van de SAR-waarde, de kracht opgenomen in watt per kilogram van levend weefsel, vermindert de LIFE MAXX techniek op het meest de golven geabsorbeerd door de hersenen.

TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE GSM ONDERGAAN WE EEN BLOOTSTELLING VEROORZAAKT DOOR ZIJN ELECTROMAGNETISCHE GOLVEN.

De testen van de stroomsterkte op elke persoon toont een gemiddelde waarde aan van 50 microampères zonder toestel. In aanwezigheid van het toestel, merken we op dat de geleidbaarheid aanzienlijk daalt. In aanwezigheid van het beschermingssysteem is er eens noemenswaardige terugkeer naar het evenwicht van de unitaire stromingen.

De resultaten werden bevestigd door de thermografische gegevens die, in aanwezigheid van GSM een stijging van de huid temperatuur aangetoond hebben met toevoeging van het LIFE MAXX beveiligingsinrichting er een retour is van dezelfde evenwichtige temperatuur.

-----
VERSLAG VAN DE THERMOGRAFISCHE EXPERTISE BETREFFENDE HET MULTIFREQUENTIE ANTENNES PLAN, VAN FASE VERSHUIVING

Verschillende wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat de GSM biologische risico’s belangrijker zijn dan de relais antennes. Inderdaad, de pulse golven van de GSM produceren een straling in staat om de temperatuur van de biologische weefsels bij hun gebruikers. De -waarde van elke apparaat duidt de hoeveelheid energie aan doorgegeven het menselijk lichaam. Wanneer de elektromagnetische golven op ons organisme komen, wordt een deel van de golf gereflecteerd terwijl het andere gedulde geabsorbeerd wordt en de oriëntatie van de penetratie verandert bij elke, tussen twee elementen van het lichaam, huid-spieren, spieren-beenderen, beenderen-aders, enz.
Wat betreft het hoofd, na het doordringen van de huid, de gezichtspieren dringen de elektromagnetische golven tot meer dan 2cm in de hersenen. En ook, wordt een deel van elektromagnetische energie omgezet in warmte wat een verhoging van de temperatuur van het hersenweefsel veroorzaakt.

De energietransformatie die in de weefsels dringen veroorzaken een kinetische energieverhoging van de moleculen welke de elektromagnetische golven absorberen.

Dit resulteert in een moleculaire excitatie met oscillatie van bipolaire watermoleculen en fosfolipiden van het membraan die het grootste deel van levend weefsel uitmaken.


THERMOGRAFIE GEREALISEERD ONDER TOEZICHT VAN EEN GERECHTS DEURWAARDER

Met thermografische analyses kan men op het gezicht de verwarmingsactie van de elektromagnetische velden (E.V.) in licht brengen. De beeldanalyse toont met betrekking van het onderwerp en aan de verslagperiode een aanzienlijke stijging van de temperatuur aan, voornamelijk rondom de pink en speciaal na 10 minuten telefoongesprek. Deze thermografie werd in een geklimatiseerd laboratorium, lid van het IFTH, uitgevoerd door een neutrale zelfstandige laborant, gespecialiseerd in het nemen van thermografische beelden, wij observeren dat, na een 10 minuten durend telefoongesprek, het in gesprek zijnde persoon een verhoging van de temperatuur ondergaat van meer dan 1,6 graden binnen in het oor en op akoestische zenuw. Dankzij het LIFE MAXX multifase verschuiving veiligheidssysteem bevestigd op de GSM, constateren we dat, na een 10 minuten telefoongesprek, dezelfde persoon een kleine temperatuurverhoging ondergaat van alleen maar 0,2 graden!! Wat de doeltreffendheid aantoont van het LIFE MAXX beveiligingssysteem tegen de thermische effecten van de elektromagnetische golven.


Bloedtest door een Duits laboratorium

ELECTROSMOG-RESEARCH IGEF LTD

De elektronische microscopen zijn in staat om ons aan te tonen hoe onze bloedcellen, in aanwezigheid van EM golven met en zonder het LIFE MAXX beveiligingssysteem reageren.
1. Er wordt een bloedstaal onder de microscoop gelegd zonder dat dit staal aan elektromagnetische golven wordt blootgesteld, om gedurende 5 minuten de normale bloedcellen te bekijken.

2. Wanneer we hetzelfde experiment doen met een bloedstaal blootgesteld aan de elektronische golven van een GSM gedurende 5 minuten, constateren wij dat de bloedcellen zich opstapelen en dat de externe vliezen vervagen.
3. Hetzelfde experiment met behulp van het LIFE MAXX beveiligingssysteem gedurende 5 minuten voort aan dat de cellen quasi normaal blijven.
Hier stellen we ook vast dat er een reel verschil is, met of zonder LIFE MAXX apparaat. Deze tests tonen een echte efficiëntie van het LIFE MAXX beveiligingssysteem aan op zowel biologische als thermische vlak.

  • Delen: