• Inloggen
  • Onderzoek
  • Winkelmand
  • Onderzoek
  • Winkelmand
Alleen produkten opzoeken

Radiesthesi Analyses

  • Home
  • Radiesthesi Analyses

Radiesthesi Analyses


Resultaten van de Radiesthesische Analyses van de LifeMaxx patches

Gerealiseerd door Ricardo VIEIRA
Therapeut in Alternative Geneeskunde
Praktijk van Natuurlijke Therapiëen (gespecialiseerd in Spagytherapie en Geobiologie)
Instructeur bij Milieu Toxicologie - Radiesthesie
Hoogerevakschool in Natuurgeneeskunde.
Eerste school met erkende federale natuurgeneeskunde diploma in traditionele europese en zwitsers romandië diploma.Geachte Mevrouw, Geachte Mijnheer,

Het is met veel genoegen dat ik U mijn resultaten in de praktijk voorstel, betreffende de patches 25mmx40 antennes en 45mmx 40 antennes.

Vooraf, wil ik U enkele details duidelijk stellen, voor een beter begrip van de resultaten:

1 – De uitgekozen plaats om de analyses uit te voeren is een studio van ongeveer 30m2 waarvan de verdelingen behalve de leefkamer, de badkamer, het toilet, de hall, en de kleine keuken zijn. Dit stemt overeen met een standaard leefkamer in flatgebouw of huis.

2- Het appartement is reeds geobiologisch geharmoniseerd met diverse cosmo-tellurische harmonisatoren. De beginwaarden zijn er dankzij aan deze harmonisatie. Wat zeer interessant is aangezien we vaststellen dat alhoewel een harmonieus appartement een negatief impact niet verhindert bij een direct gebruik van het elektronisch dispositief.

Hierbij het excel-tabel met de bekomen waarden:


tableau

Gebruikte symbool en elementen :

Hond : Zwitserse Schaper
Telefoon : Smartphone Samsung Galaxy S7 en 4G
Laptop : HP Spectre intel Core I7 – 2.5Ghz
WIFI : Huawei 4G 150MGB


Het is een eenvoudige analyse maar met pertinente praktische resultaten.

De vitale energie is het percentage dat we nodig hebben voor de goede werking van ons lichaam.

De biometer is de trillingsfrequentie van elke persoon of ding, die verschillend is afhankelijk van diverse parameters, zoals het leefmilieu, als we gezond of ziek zijn, de staat van bewustzijn, stress, externe invloeden, enz.

Het wordt in Bovis-eenheden gemeten en zijn trillingsbalans limit bevindt in de 6500 uB.

Onder dit limiet begint de onevenwichtigheid en de negatief impact op de gezondheid.

Tussen 6500uB en 10000uB blijven we op fysieke vlak in de evenwichtige waarden voor de gezondheid.

Tussen 10000 en 14000 situeren we ons in het energetisch plan en dus met een positief impact op de energetische lichamen, en boven de 14000 vertoeven we in de spirituele zaken, de hoge tellurische plaatsen en andere die hier van geen interesse zijn.

De magnetische en elektrische bestralingen zijn geobiologische metingen die verschillen naargelang onder andere de vorm, de dichtheid, de volume, de aard, de samenstelling, de werking van elk object, waarbij de intensiteit varieert naargelang de energiebron achter het object (magnetisch veld, cosmotellurische golven, elektrische stroom, enz.)

Het zijn stralingen alleen maar gekend door geobiologisten en die niet mogen vergelijkt worden met de normale noties van kleuren, elektriciteit of magnetisme of polariteit.

Ik kan hier niet de volledige theorie uitleggen maar wat men moet onthouden is dat deze stralingen gerangschikt zijn naargelang een kleur trilt in magnetische of elektrische fase.

Alleen het groen heeft de specificiteit van positief of negatief te zijn maar eens te meer dit betekent dat de ene of de andere goed of slecht is.

Het impact op de mens verschilt in feite naargelang het type van de fase waarin hij zich bevindt.

Alle stralen van eender welke kleur die trillen in de magnetische fase hebben een positief impact op het menselijk wezen, daarentegen zijn alle stralen in elektrische fase negatief voor het menselijk wezen en de intensiteit van deze stralen zowel goed als slecht hangt af van de trillingssnelheid (biometer).

Dit gezegd, kunnen we de tabel analyseren.

Men stelt, op de eerste vier lijnen, de waarde van de plaats en zijn bewoners vast zonder een directe interactie en zonder geen dispositief zelfs als allen ingeschakeld zijn.

Men stelt vast dat de waarden meer dan correct zijn en dat de plaats trilt in een magnetisch groen+, welke een positieve actie heeft op de depressie en dat de bewoners van deze stralen profiteren en absorberen.

Op de 5 volgende lijnen ziet men het impact op mezelf (RV) tijdens het directe gebruik van mijn laptop, mijn GSM (met verschillende opties van emissiegolven) en de nabijheid van de wifi op ongeveer 1m afstand die zich in de badkamer bevindt.

De vitale energie daalt naar 20% wat vermoeidheid, hoofdpijn en uitputting veroorzaakt op langere termijn.

Het trillingspercentage daalt tot in de 3000 uB waar de schadelijkheid extreem sterk is, met zelfs de mogelijkheid om, op lange termijn, een kankerontwikkeling te hebben en meer houdt het opnemen van magnetisch groen+ op van het appartement en men begint met het opnemen van het elektrisch rood verspreid door de toestellen.

Het rood in elektrische fase in gekend voor de vasculaire en leven degeneratie, zelfs voor een hematologische kanker op lange termijn.

Men kan op de volgende lijnen zien dat met het gebruik van de patches de waarden in meer aanneembare waarden verhogen, zelfs als men nog een lichte schadelijkheid vindt in de trilwaarden, men stelt vast dat de vitale energie minder verspreid is en wat het meest interessant is dat de patches de emissie van het elektrisch rood tegenhouden en dat we opnieuw het magnetisch groen+, aanwezig in het appartement opnemen.

En om te eindigen, kan men vaststellen in de laatste lijnen dat zonder een directe tussenkomst met hulpmiddelen (met patches) maar terwijl alles ingeschakeld is de vitale energie minder verspreid is en dus bijna aan zijn volledig gebruik en dat de trilwaarden van de plaatsen en de bewoners nog verhogen tussen 500uB en 2000 uB.

Het is een eenvoudige studie maar het een praktische rijkdom van groot belang die ons het reel efficiëntie van de patches 25 en 45 doet vaststellen.

Betreffende de Patch 25mm x 80 antennes direct gebruikt op de persoon :

De eerste resultaten van mijn tests. Er is inderdaad een directe positieve effect op de aanleg van een patch 80 antennes op de Thymus. Er is een onmiddellijke verhoging van de energie. Op een dagelijks gebruik is het effect van de pollutie met een groot rendement en met een positief impact op het lichaam op de langere termijn.

Maar andere complexere studies zullen in de volgende weken gedaan worden op andere LifeMaxx apparaten.


Ricardo VIEIRA
Therapeut in Alternatieve Geneeskunde

Voor alle vragen betreffende deze analyses kunt U ons op volgend adres schrijven: contact@life-maxx.com

  • Delen: