• Inloggen
  • Onderzoek
  • Winkelmand
  • Onderzoek
  • Winkelmand
Alleen produkten opzoeken

FAQ

FAQ


ELEKTRISCH VELD. MAGNETISCH VELD. ELEKTROMAGNETISCH VELD

Onzichtbaar en immaterieel, een elektromagnetisch veld ontstaat uit een combinatie van een elektrisch veld en een magnetisch veld. In de meeste gevallen, zijn deze 2 velden alternatief, dit wil zeggen dat ze permanent schommelen. Zoals iedere golf, verspreiden de elektromagnetische velden zich in de ruimte.

De elektromagnetische golven in dienst van de technologie
De toepassingsgebieden van de elektromagnetische golven zijn zeer uitgebreid en onze moderne technologieën hebben regelmatig toevlucht tot ze, onder andere, informatie te begeleiden. De elektronica heeft geleerd hun amplitude te beheren, ’t is te zeggen de intensiteit waarmee ze uitgezonden worden, en hun frequentie, het aantal trillingen dat ze elke seconde maken om het onderscheid te maken tussen een emissie van een andere en informatie te laten dragen. Radio, televisie, GSM, wifi en vele andere telecommunicatie systemen baseren zich op dit principe. In het algemeen zijn hoge frequenties die voor dit gebruik bestemd zijn. Men heeft het ten andere over radiofrequenties om hen het begrijp van transmissie te associëren. Wat betreft de zeer hoge frequenties, zoals deze die de elektrische leidingen leiden, zijn de elektrische en magnetische velden onafhankelijk van elkaar en handelen op een aparte manier.

Het elektrisch veld is gebonden aan de belastingen…
Het elektrisch veld wordt geassocieerd aan de tegenwoordigheid van een spanning. Bij voorbeeld, een sterker van 220 volts levert een elektrisch veld in zijn onmiddellijke omgeving. Indien een lamp erop is aangesloten, staat ze dus ook onder spanning en creëert op haar beurt een elektrisch veld, zelfs als ze niet brandt. Haar waarde is evenredig, aan de even kant aan de spanning (uitgedrukt in volt) en aan de andere kant aan de afstand van de bron van het veld (uitgedrukt in meters). Het is dus normaal dat we de waarde van een elektrisch veld in volt per meter uitdrukken (V/m). Afstand is, hoe hoger het elektrisch veld verneemt.

…het magnetisch veld is afhankelijk van hun beweging
Wat betreft het magnetisch veld is deze direct verwekt door de stroom, met andere woorden, de verplaatsing van de elektrische ladingen. Indien er geen enkele stroom is, zoals in het vorige geval, wordt er geen enkel magnetisch veld gecreëerd: onze lamp die uit is zal dus geen enkel magnetisch veld verwekken. Maar vanaf het ogenblik dat de lamp brandt, circuleert de stroom in de draad die haar met de fitting verbindt, in haar filament enz. Het gaat om een elektron verplaatsing, dan is er een magnetisch veld verschijnsel. Hij is evenredig aan de intensiteit van de stroom, uitgedrukt in ampères en, zoals voor het elektrisch veld, omgekeerd evenredig aan de afstand. Zijn eenheid zal dus de ampère per meter A/m zijn.
op te merken is dat dikwijls de voorkeur wordt gegeven aan de magnetische inductie flux is de tesla en vooral zijn onderverdeling de microtesla µT.

WELKE TOESTELLEN VERWEKKEN DEZE ELEKTROMAGNETISCHE GOLVEN?

Alle elektrische toestellen, zoals televisies, gameconsoles, inductiekookplaten, magnetrons, draadloze telefoon, babyfoon, GSM, smartphones, talkie walkie, RFM telefonie relaisantennes, de radio identificatie RFM of televisie, de radio identificatie RFID, de tabletten, PC computers en GSM, de GPS, domotica, routeplanners, WIFI, WIMAX, bluetooth technologie, de radarantennes voor schepen en vliegtuigen , de dakantennes of paraboolantennes, hybride of elektrische voertuigen enz, verwekken elektromagnetische golven die het menselijk welzijn kunnen storen.

DAAR HET OM EEN GEZONDHEID PROBLEEM GAAT, BESTAAT ER EEN WETGEVING?

De nieuwe richtlijn 2013/35/UE herneemt de verplichtingen van de werkgever zoals deze beschreven in de vorige richtlijn (verplicht om de blootstellingsniveau te schatten, het installen van maatregelen ten einde van risico’s te vermijden of te beperken, de informatie en de opleiding van de werknemers) maar introduceert wijzigingen op de blootstelling van de limietwaarden en de waarden die het preventie initiatief. Ten slotte, logt ze aan de lidstaten een omzetting in nationaal richt op ten laatste tegen 1 juli 2016. Frankrijk was het eerste land om een wetgeving ter zake te adopteren, een wet gestemd op 10 februari 2015, in het Assemblée Nationale, om de blootstelling aan de elektromagnetische golven.

MOET MEN EEN LIFE MAXX PROTECTIESYSTEEM OP IEDER TOESTEL DAT IN ONZE OMGEVING GOLVEN UITZEND PLAATSEN?

Inderdaad… Om de test mogelijke compensatie te bekomen, raden wij van een LIFEMAXX protectiesysteem op iedere toestel zo dicht mogelijk bij de antenne of de energie bron te plaatsen. Het is het principe van de multifazering. Hoe meer U de mogelijkheid van de faseverschruiving verhoogt, hoe meer we betere resultaten bekomen.

MAG IK HET LIFE MAXX PROTECTIESYSTEEM VERWIJDEREN EN OPNIEW GEBRUIKEN?

Het is niet aanbevolen, vanwege het feit dat U het circuit van de multi faze-shift antennes kunt beschadigen door ze van het originele support te verwijderen.

INDIEN HET LIFEMAXX PROTECTIESYSTEEM ME BESCHERMT VAN DE ELEKTROMAGNETISCHE GOLVEN, HOE KAN MIJN TOESTEL NOG WERKEN ?

Het LIFE MAXX technologie handelt niet tegen Uw toestellen, maar op de golven van Uw toestellen door alle vormen van golven te compenseren en werkt alleen op de mensen, dieren, plaatsen, op biologisch en thermisch niveau, en Uw apparatuur werkt toch perfect.

HEEFT HET LIFE MAXX PROTECTIESYSTEEM EEN NEGATIEVE INVLOED OP MIJN NETWERKVERBINDING?

De LIFE MAXX technologie interfereert niet met Uw netwerkverbinding. Het signaal van de antenne blijft dezelfde en Uw toestel ondergaat geen enkele wijziging betreffende de uitgifte en ontvang kwaliteiten.

VEROORZAAKT DE LIFE MAXX TECHNOLOGIE ONGEWENSTE EFFECTEN?

De LIFE MAXX techniek is volledig passief en veroorzaakt geen enkel ongewenst effecten.
Beschikt LIFE MQXX over een technische informatie dienst?
Ja. U mag direct contact opnemen met onze website: contact@life-maxx.com

  • Delen: