• Inloggen
  • Onderzoek
  • Winkelmand
  • Onderzoek
  • Winkelmand
Alleen produkten opzoeken

Algemene verkoopvoorwaarden

  • Home
  • Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden


De e-shopping website www.life-maxx-shop.nl is gepubliceerd door :

LMO S.A.S
268 Bd Jean Jaures
92100 Boulogne-Billancourt
, France

geregistreerd in het handelsregister van Nanterre N° SIRET 83763206600010.


De partijen komen overeen dat hun relatie exclusief beheerst zijn met het huidig contract. Door deze site te gebruiken accepteert U zonder beperkingen de gebruiksvoorwaarden. De luidige algemene verkoopsvoorwaarden condities passen zich toe aan iedere bestelling. Indien een voorwaarde kwam te ontbreken, dan zou de praktijk in voege van de e-shopping toegepast worden.

Deze voorwaarden exclusief voor niet-commerciële fysiek personen. U verklaart meerderjarig te zijn en rechtsbevoegdheid, niet onder voogdij of curatele staan, om te bestellen op de site. U herkent kennis te hebben genomen van de hierbij Algemene Verkoopsvoorwaarden en ze zonder voorbehoud accepteert voordat U Uw bestelling plaatst, maar deze acceptatie in onderworpen aan een handgeschreven handtekening van Uw kant. In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen van 1316 tot 1316-4 van de burgerlijk Wetboek, aangevuld met het Decreet n° 2001-272 van de 30 mars 2001 relatief aan de elektronische handtekening, wordt eraan herinnerd dat de validering van een bestelbon heeft dezelfde waarde als een elektronische handtekening.

LMO S.A.S behoudt zich het recht de mogelijkheid van de huidige generale verkoopsvoorwaarden aan te passen of te wijzigen. In het geval van een wijziging, zullen de algemene verkoopsvoorwaarden van de dag van de bestelling toegepast worden.


BESTELLING

De bestelling kan alleen geregistreerd worden indien U Uzelf opgenomen duidelijk bekende gemaakt hebt op de website, met de identificatie van Uw strikte persoonlijke gebruikersnaam en passwoord.

Elke bestelling betekent de komt overeen met verkoopsprijs en de beschrijving van de beschikbare producten te koop gesteld. De prijzen zijn in euro, BTW inbegrepen. De producten zijn gefactureerde aan de aangekondigde prijzen op de website die in voege zijn op het ogenblik van de bestelling. De producten blijven het eigendom van LMO S.A.S tot volledige betaling.

De bestelling zal als definitief beschouwd zijn na bevestiging van Uw bestelling via geral@life-maxx-shop.fr en validatie van Uw betaling. Gelieve deze informaties te bewaren op papier of per informatica.
LMO S.A.S behoudt zich het recht iedere bestelling te annuleren welke geen garanties geeft betreffende de betaling:

Indien er op een vorige bestelling een openstaande betaling staat.
Indien de bestelling of het leveringsadres uit een land met risico bestaat.
LMO S.A.S behoud het recht om zijn prijzen en diensten op iedere ogenblik te veranderen.


BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN

LMO S.A.S om alle ontvangen bestellingen op zijn website binnen de limiet van beschikbare voorraden.

In het geval van tijdelijke beschikbaarheid, wordt U via email of per telefoon van het of de betreffende artikelen verwittigd en van het levertermijn nadat U kennis hebt genomen kunt U :

Uw bestelling annuleren.
Een directe bestelling aanvaarde van de beschikbare artikelen en U betaald enkel voor het bedrag van de verzonden artikelen .
De volledige bestelling handhaven met een eenmalige versturing van.
De volledige bestelling behouden met een onmiddellijke levering van de beschikbare artikelen en een tweede levering van de overige artikelen zonder extra kosten.
Indien geen antwoord van Uwentwege wordt vastgesteld na een periode van 7 dagen, worden alleen maar de beschikbare artikelen verzonden en enkele die artikelen zullen gefactureerd worden. In geval van een betaling per cheque, Wordt U het verschil door LMO S.A.S terugbetaald met een cheque. In het geval dat een artikel definitief niet meer voor handen is na de bestelling, wordt U op dezelfde manier verwittigd via email of telefoon van de definitieve niet meer beschikbare artikelen.VERZENDKOSTEN

Naast de prijs van de producten zult U bijdragen in de verzendkosten waarvan het bedrag vermeld staat op de bestelbon. Alle pakketten worden via de Post per aangetekend COLISSIMO verzonden tegen ondertekening of in « brief gevolgd » voor verzendingen van minder dan 3cm dikte en minder dan 1KG.

Afhankelijk van het land waar geleverd word zijn de postkosten BTW :

4 € voor Frankrijk. Gratis vanaf 150 € aankoop.
6 € voor België, Luxemburg, Duitsland en Nederland.
Franse overzeese departementen en de niet na hierboven vermelde landen, gelieve een bestelbon in pdf-formaat te gebruiken beschikbaar op onze website.


LEVERING

LMO S.A.S verplicht zich neemt de verantwordelijkheid op zich OM de beschikbare artikelen zo spoedig mogelijk te leveren. De bestellingen worden van de maandag tot de vrijdag behandelt. Het pakket wordt op ten laatste van de werkdag volgend op de ontvangst van bestelling klaargemaakt. Er wordt niet geleverd tijdens de verlofperioden van het bedrijf, die U terugvindt op onze website.

De thuislevering gebeurt via COLISSIMO tegen ondertekening van de post in gans Frankrijk binnen een tijd van 48 uren.
Indien U afwezig bent, laat de postbode U een bericht in Uw brievenbus, met een uitnodiging om Uw pakket in het postkantoor af te halen, en dit binnenin de 10 dagen.
Indien Uw pakket ons wordt teruggestuurd zijn de kosten van de expeditie ter uwer lost. In het geval van een onvolledig of verkeerd adres aangegeven hebt, wordt U als verantwoordelijk geacht in de onmogelijkheid om te bestelling te leveren. De kosten van de expeditie zijn ter uwer last.

Elke leveringsvertraging te wijde aan de post geeft geen recht aan de aankopen om schadevergoeding en compensaties te eisen. In het geval van een levering van een beschadigd pakket gelieve klacht in te dienen bij het postkantoor en U vraagt een onmiddellijke terugzending in zijn originele verpakking aan. Na ontvangst van Uw pakket wordt er onmiddellijk een nieuwe zending gedaan zonder kosten. In geval van overmacht stallingen, stormweer, overstroming) kan LMO S.A.S niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertraging er verloren pakketten door de POST, U moet ons evenwel informeren via email betreffende deze tekortkomingen.

Herroepingstermijn (wet HAMON 2014-344 van 17 maart 2014): De verbruiker beschikt over een herroepingstermijn van 109 dagen om zijn herroepingsrecht te doen gelden.


BETALING : BANKKAART

Op het website www.life-maxx-shop.fr, U beschikt over volgende betalingsmogelijkheden:

a) Kredietkaart (Visa, Mastercard);
b) Paypal;
Logo easypaylogo paypal

in het geval van de betaling per kredietkaart, wordt de betaling effectief na de bevestig van de verzending van de goederen. Indien bepaalde gestelde waren leeg zijn wordt U van die waarde gecrediteerd na afsluiting van de bestelling.

U bent verantwoordelijk, zelfs in het geval van een andere leveringsadres, voor het betalen vanaf dat U bestelt.

Franse bankkaart met de initiale CB en internationale met de initialen VISA of MASTERCARD
U duidt het nummer van 16 cijfers aan vervaldatum, naam van de houder, en voor meer veiligheid het control nummer van de kaart : laatste 3 cijfers van het nummer op de achterkant van de kaart, bij de handtekening.

De betaling met een bankkaart zijn beveiligd met een efficiënt systeem dit procedé van codering garandeert dat het genoteer Nr van de bankkaart alleen door onze bank gekend is, de xxxxx. Frankrijk. LMO S.A.S neemt Uw bestelling in rekening zodra zijn akkoord geeft. In geval van weigering, wordt U per elektronische mail verwittigd dat Uw bestelling geannuleerd is.


VERANTWOORDELIJKHEID

LMO S.A.S heeft slechts en verplicht wijze voor alle stadia tot de website www.life-maxx-shop.fr : bestelling, levering, betaling of diensten. De LMO S.A.S kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden in het geval van schaadde die inherent zijn aan het gebruik van het internetwerk onderbreking van de service, de aanwezigheid van de computervirussen, of van elk feit gelinkt als overmacht.


PERSOONLIJKE INFORMATIES

LMO S.A.S verplicht zich of informaties te verspreiden dat U meedeelt door aankoop of bezoek op ons website. Uw informaties worden allen maar gebruikt voor de behandeling van Uw bestelling. Overeenkomstig de informatie wet en vrijheid van 6 januari 1978, beschikt U over een toegangsrecht, een correctie en een oppositierecht betreffende Uw persoonlijke gegevens. U hoeft enkel de aanvraag doen via email of brief.


ARCHIVERING EN INTELECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De geïnformatiseerde registers worden gearchiveerd in de informatisch systeem van LMO S.A.S en worden beschouwd als communicatiebewijs, de bestelling en gedane betalingen.

Alle elementen van de website www.life-maxx-shop.fr zijn het intellectuele en exclusieve eigendom van LMO S.A.S en voor strikt persoonlijk gebruik. Het is verboden te reproduceren, exploiteren, heruitgeven of elementen van de website te gebruiken, merken, teksten, afbeeldingen, beelden, of het nu software, geluid of visueel is.


RECHT EN COMPETENTIE

Er zal altijd naar een minnelijke schikking gezocht worden door SAS DISTRIBUTION GRAND EST voor alleen een gerechtelijke procedure in te schakelen.
Artikel L.141-5. – De consument kan volgens zijn keur, behalve een van de territoriale bevoegde rechtbanken op grond van het wetboek van burgerlijk rechtsvordering; de rechtelijk bevoegdheid van de plaats, op het ogenblik van het eindigen van het contract, of feit tot vordering van een schadebrengend feit. De onderhavige voorwaarden zijn onderworpen.

  • Delen: